Zaproszenie dla osób nowowstępujących

Aby wstąpić do Rodziny Matki Pięknej Miłości proszę wypełnić formularz oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłać pocztą na adres:

Rodzina Matki Pięknej Miłości
Sadowie-Golgota 52
skr. poczt. 125
63-400 Ostrów Wielkopolski
lub na adres e-mail:

Dostępny jest również formularz w ukraińskiej wersji językowej.

UWAGA

Bardzo prosimy aby osoby, które już należą do RMPM nie przesyłały ponownie formularzy! Jest on przeznaczony tylko dla osób nowowstępujących!

Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©