Komunikaty

Msze Święte w intencji wszystkich członków Rodziny Matki Pięknej Miłości żyjących i zmarłych odprawiamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00 w kościele w Sadowiu - Golgocie.

Serdecznie zapraszamy na spotkania w każdą I. sobotę miesiąca w roku 2018 (Msza święta o godz. 9.00, nabożeństwo, herbata na sali). Zapraszamy na spotkanie opłatkowe w II. sobotę stycznia 2017 (13.01.2018), po Mszy świętej o godz. 9.00 na sali RMPM.

Prosimy nie wpisywać do naszej Rodziny osób bez ich wiedzy i pozwolenia, a jedynie proponować osobom zapisanie się do naszej Rodziny. Inaczej zdarza się, że osoby odsyłają materiały przez nas przesłane albo dzwonią w tej sprawie do nas.

Prosimy należących do Rodziny, o nie zgłaszanie się ponowne czy wielokrotne do RMPM, w przypadku zaś zmiany adresu zamieszkania, wystarczy o tym powiadomić telefonicznie, w liście czy mailem. W przypadku odmowy przyjmowania "Echa" i innych materiałów z różnych powodów (słaby wzrok, wyprowadzenie się, śmierć) prosimy odpowiednie osoby o powiadomienie.

Rodzina Matki Pięknej Miłości i klasztor w Sadowiu nie odprawia mszy listopadowych i majowych, ani wieczystych dlatego nie przyjmuje ofiar na tzw. msze "majowe" ani "listopadowe", prosimy zamawiać takie msze w innych parafiach i klasztorach. U nas odprawiamy msze wspólnotowe w każdą I. Sobotę miesiąca. Intencje i prośby wpisywane przy przesyłaniu ofiar na nasze konto są zawsze włączane do tej Mszy wspólnotowej.

Mszę św. indywidualną można zamawiać jedynie przez podane numery kont w zakładce Kontakt (przelewy przesłane lub umieszczone w Echu), bądź zwykłym przekazem pocztowym na nasz adres, ale podając na odwrocie konkretną intencję mszy św. Przy dokonywaniu przelewu na konto koniecznie trzeba napisać "Msza" i radzimy przysłać osobny list(lub sms) informujący o zamówionej mszy. Pozostałe intencje i prośby wpisywane na przelewach są zawsze dołączane do Mszy wspólnotowej w I. Sobotę miesiąca.

Dla chętnych oferujemy przesyłkę numerów archiwalnych Echa Ojca Bernarda, dostępne są biuletyny począwszy od nr 20, redagowane jeszcze przez o. Dominika Busztę.

Ofiarodawcy przesyłający ofiary zwykłym przekazem pocztowym proszeni są o wpisywanie koniecznie jako adresata: RODZINA MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI (lub "RMPM") bądź imię i nazwisko moderatora.


Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©