Nowenna do św. Józefa

Nowennę do Świętego Józefa można odprawić w dowolnej intencji. Przez dziewięć kolejnych dni rozważamy wybrane Słowo Boże, a następnie odmawiamy "Dziesiątkę do św. Józefa":

I
Józef przyjmuje do siebie Jezusa w łonie Maryi: Mt 1,18-24.
II
Józef udaje się z Jezusem w łonie Maryi do Betlejem: Łk 2,3-5.
III
Józef czuwa nad nowonarodzonym Dziecięciem złożonym w żłobie:
Łk 2,6-7.16.
IV
Józef nadaje nowonarodzonemu Dziecięciu imię Jezus: Mt 1,21a. 25b;
Łk 2,21.
V
Józef przynosi Dziecię Jezus do Świątyni: Łk 2, 22-24.27.33-34a.39.
VI
Józef uchodzi z Jezusem i Maryją do Egiptu: Mt2,13-15.
VII
Józef wraca z Jezusem i Maryją do ziemi Izraela i osiada w Nazarecie:
Mt 2,19-23.
VIII
Józef odnajduje dwunastoletniego Jezusa w świątyni: Łk 2,41-51a.
IX
Józef jest dla Jezusa przybranym Ojcem: Łk 3,23. 4,22; J 1,45. 6,42.

"Dziesiątka" do św. Józefa

Pouczenie: Na początku odmawiamy "Ojcze nasz", a następnie dziesięć razy modlitwę do św. Józefa. Po słowach "owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus" następuje dopowiedzenie (za każdym razem inne), a następnie dalsza część modlitwy. Na zakończenie dziesiątki "Chwała Ojcu..."

Bądź pozdrowiony Józefie święty, łaski Bożej pełen, Jezus i Maryja z Tobą. Błogosławiony Tyś mężami i błogosławiony owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus:

1
którego wziąłeś do siebie;
2
z którym udałeś się do Betlejem;
3
nad którym czuwałeś przy żłobie;
4
któremu nadałeś to imię;
5
którego przyniosłeś do świątyni;
6
z którym uchodziłeś do Egiptu;
7
z którym wróciłeś do ziemi Izraela;
8
z którym osiadłeś w Nazarecie;
9
którego odnalazłeś w świątyni;
10
dla którego byłeś przybranym ojcem;

Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Opracowanie: Prof. Kazimierz Gorzelok
Echo Ojca Bernarda nr 37, s.8


Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©