Nowenna do św. Pawła od Krzyża

Dzień pierwszy (10.X.)
Święty Paweł od Krzyża apostołem rozmyślania Męki Jezusa Chrystusa


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

W tym pierwszym dniu nowenny do Założyciela Zgromadzenia Pasjonistów, św. Pawła od Krzyża, zechciejmy rozważyć w naszych sercach jego wybranie przez Boga do głoszenia światu Męki Jego Jednorodzonego Syna. Najdobrotliwszy Bóg wyrył w jego sercu głębokie nabożeństwo do Męki Jezusa i to tak głęboko, że mogłoby się zdawać, iż z tą miłością do Ukrzyżowanego Chrystusa przyszedł na świat. Bóg bowiem wlał w niego już od najmłodszych lat tak żywe poznanie cierpień Zbawiciela, iż dusza św. Pawła Daneo rozpływała się w żarliwości. Ukrzyżowany Chrystus stał się przedmiotem jego myśli i najgorętszych uczuć tak, że dla niego Paweł poświecił całe swoje życie.

Święty Paweł od Krzyża, ogarnięty współczuciem dla cierpień swego Zbawiciela, postanawia niczego nie pragnąć jak tylko Jezusa Ukrzyżowanego, a także postanawia sobie, iż powodem dumy dla niego będzie tylko Krzyż Chrystusowy. Dlatego też od tej chwili może powiedzieć za św. Pawłem Apostołem: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Gal 2,20).

Mając w myślach i w sercu swoim wyrytą Mękę Chrystusa, święty Paweł głosi ją słowem i pismem. Głosi on zawsze Jezusa Ukrzyżowanego i używa Krzyża jako najpotężniejszej broni do zwalczania grzechu i nawrócenia grzeszników. Pragnie przypomnieć światu Mękę Jezusa, która jest "największym z cudów miłości Bożej".

Niech cierpienia Jezusa będą codziennym pokarmem dla naszego ducha oraz szczególnym przedmiotem naszego rozważania.

Niech pamięć Najświętszej Męki Zbawiciela naszego będzie ustawicznie wyryta w sercach naszych, abyśmy zawsze i wszędzie słowem i przykładem głosili ją światu.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, o którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień drugi (11.X.)
Świętość o. Pawła od Krzyża.


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

Dzisiaj rozważmy w naszych sercach świętość Pawła od Krzyża. Wspierany łaską Bożą nienawidził i unikał wszelkiego rodzaju grzechu. Uważał, że grzech jest przyczyną Męki i śmierci Zbawiciela, ale jest także przyczyną ponawiania jej w dzisiejszych czasach. Ta myśl głęboko opanowała jego umysł tak, że pozostał na zawsze nieskazitelny, zachowując niewinność nienaruszoną, jaką otrzymał na chrzcie świeżym. Paweł od Krzyża z wielką pieczołowitością zachowywał swą niewinność żyjąc w czasach szerzącego się zepsucia moralnego. Brzydził się on grzechem jako największym złem, wyrządzonym Bogu, którego Majestat jest obrażony, a także ludziom, których czyni nieszczęśliwymi już tu na ziemi i może doprowadzić ich do utraty życia wiecznego.

Ożywiał on w sobie pamięć obecności Bożej oraz gorącą miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego. Była to broń, którą zawsze odpierał pokusy, dzięki czemu wśród tylu okazji i niebezpieczeństw zachował w sobie łaskę uświęcającą.

Panie Jezu, a my, jakże często nie jesteśmy podobni do świętego Pawła od Krzyża i często nasz grzech jest powodem ponownego krzyżowania Ciebie. Oświeć nas, abyśmy zrozumieli nasz grzech, zło, które wielokrotnie popełniliśmy.

Święty Pawle od Krzyża wyjednaj nam żywą wiarę w obecność Bożą oraz gorącą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy zawsze byli silni do odepchnięcia pokusy zła i abyśmy nigdy nie utracili przez grzech łaski Bożej.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień trzeci (12.X.)
Pokuta świętego Pawła od Krzyża


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

Bóg chce widzieć swych wybrańców podobnych do Syna Swego. Dlatego też przygotował naszego świętego do nadzwyczajnych cierpień. Przez wewnętrzne natchnienie wskazywał mu wielkie próby i ciężkie cierpienia jakie ze względu na miłość do Niego należałoby znosić. Dzięki tym natchnieniom św. Paweł poczuł w sobie gorące pragnienie Krzyża tak, iż począł go obejmować chcąc stać się podobnym do Ukrzyżowanego Mistrza.

To gorące pragnienie pokuty skłaniało świętego Pawła od Krzyża do trzymania swego ciała w tak wielkiej uwięzi, że stał się on jednym z największych pokutników ostatnich wieków. Czuwał więc Paweł w nocy na modlitwie, spał zaledwie kilka godzin i to na twardej podłodze, co piątek się biczował, umartwiał się surowymi postami, a wszystko to czynił, aby stać się podobnym do Chrystusa. Spalał się w miłości do Niego. Ponieważ zaś miłość jest cnotą jednoczącą, która przeobraża miłującego w Umiłowanego, dlatego też św. Pawłowi od Krzyża wydawały się słodkie wszystkie cierpienia i ofiary jakie ponosił dla Chrystusa Ukrzyżowanego. Bowiem dusza, która jest rozmiłowana w Bogu, nie może czuć cierpienia, bo samo cierpienie dla Umiłowanego sprawia jej niewymowną radość.

O, Panie, jakże często my bronimy się choć przed drobną pokutą i samo słowo "pokuta" napawa nas już lękiem i odrazą. Daj nam przeto Zbawicielu prawdziwego ducha pokuty, abyśmy opłakiwali nasze grzechy i stali się podobni do Ciebie.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, o którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień Czwarty (13.X.)
Pokora świętego Pawła od Krzyża.


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

Święty Paweł od Krzyża rozmyślając nieustannie o cierpieniach umęczonego Zbawiciela, poniżanego dla naszej miłości, aż do śmierci krzyżowej, miał największe pragnienie by stać się "wzgardą pospólstwa" oraz "trawą polną i liściem na wietrze". Jezus wejrzał na to jego pragnienie i nauczył go cnoty pokory. Uczynił go pokornym do tego stopnia, że chociaż uważano go za człowieka potężnego w czynie i mowie, to miał zawsze oczy zwrócone tylko w jednym kierunku - na swoją małość, a całą chwałę, która po ludzku sądząc przypadła jemu, oddawał Bogu.

Oświecony światłem niebieskim uznał, że upokorzenia są najbardziej miłe Zbawicielowi. Pogardzał więc samym sobą, mając siebie za nic. Nie pozwalał sobie na myśli pełne próżności, ambicji i pychy, zawsze miał o sobie jak najniższe mniemanie. Chciał się stać ostatnim wśród wszystkim ludzi na ziemi.

Przyzwyczajony od najmłodszych lat do rozmyślania tego wszystkiego co doświadczył Jezus w czasie swojej Męki, nie tylko unikał cienia próżnej chwały, ukrywając w sobie dary, charyzmaty którymi dzięki miłości Bożej był wzbogacony, ale szukał zniewag i pogardy dla siebie.

...O Jezu, jakże często nam brak cnoty pokory. Jakże często jesteśmy wzniośli i dumni ze swoich zdolności. Jakże często poniżamy naszych braci i siostry dla własnej chwały i sławy. Wreszcie wielokrotnie ponawiamy bez żadnych podstaw prośbę matki synów Zebedeusza: "Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie" (Mt 20,20).

Nie bierzemy Panie przykładu z Ciebie, który "ogołociłeś samego siebie przyjąwszy postać sługi" (Flp2,7). Naucz na Panie świętej cnoty pokory.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, o którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień Piąty (14.X.)
Cierpliwość świętego Pawła od Krzyża.


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

Paweł w ciężkich i częstych swoich chorobach chętnie znosił wszystkie dolegliwości z myślą zwróconą na cierpienia Jezusa Ukrzyżowanego, wiedząc jak cenną rzeczą jest cierpieć dla miłości Tego, który z nieskończoną łagodnością i cichością tyle cierpiał z miłości do nas. Z pełnym poddaniem się Woli Bożej, znosił wszystkie utrapienia i niepowodzenia i nie otwierał nigdy ust dla wyrażenia skargi i zniecierpliwienia. Stał się jakby drugim Hiobem swoich czasów.

A przecież święty Paweł od Krzyża był trapiony tak wielkimi udrękami, że za Apostołem Pawłem mógł powiedzieć : "A gdy znosimy udręki- to dla pociechy i zbawienia naszego waszego" (2 Kor 1,6) . On jednak z wielkim męstwem i odwagą, które czerpał z rozważania tego wszystkiego co Zbawiciel wycierpiał, odpierał wszelkie przeciwności i im cięższych krzywd doznawał od nieprzychylnych mu ludzi, tym jego cierpliwość stawała się doskonalsza.

Nauczony w szkole Chrystusa Ukrzyżowanego, swego Mistrza, cierpieć w milczeniu i odpłacać dobrem za złe, pozostał głuchy na krzywdy mu wyrządzane. Był niewzruszony żadnym niegodziwym traktowaniem lecz w czyn wprowadzał to co święty Paweł Apostoł napisał w swoim liście: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!" (Rz 12,21). Dlatego też przebaczał każdemu kto go obraził, kochał każdego kto go nienawidził, przy każdej sposobności czyniąc mu dobrze.

O Jezu, jak trudno nam z cierpliwością przyjmować to, co nam ze swej miłości zsyłasz. Jak często buntujemy się przeciwko Twojej Woli. Zbyt trudno jest nam pozostawać obojętnym na wyrządzone nam krzywdy i często zapominamy o Twojej odpowiedzi na zapytanie Piotra: "Panie ile razy mam przebaczać, jeżeli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? ... Nie mówię ci, że siedem lecz aż siedemdziesiąt siedem razy" (Mt18,21-22).

Prosimy Cię, Panie, daj nam cnotę cierpliwości dla znoszenia przeciwności dla imienia Twego.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, o którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień szósty (15.X.)
Czystość świętego Pawła do Krzyża.


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

Święty Paweł od Krzyża strzegł już od dzieciństwa cnoty czystości i tak wysoko ją cenił, że zachował ją nieskalaną aż do końca życia. Do tak gorliwego pielęgnowania cnoty czystości Ojciec Paweł był zachęcany przez Maryję Pannę, która wyprosiła dla niego u Boga łaskę, poskramiania własną krwią wszelkiego buntu przeciw czystości i dla której często poddawał się różnym bolesnym umartwieniom. Jaśniał więc Paweł tą szczególnie pielęgnowaną cnotą i był pomocą dla tych wszystkich, którzy z zachowaniem czystości mieli szczególne problemy.

Jednak utrzymanie tej cnoty nie było wcale dla niego proste. Surowymi pokutami i umartwieniami poskramiał swe ciało, aby czynić je posłuszne duchowi. Wiedział bardzo dobrze, że oczy są niekiedy powodem śmierci duszy, strzegł je więc z wielką skromnością. Przekonany był, że bez specjalnej łaski Bożej nie zdołałby zachować nietkniętej czystości, żył zawsze myślą i sercem ukrytym w Ranach Ukrzyżowanego Zbawiciela i ożywiał w sobie coraz gorliwsze nabożeństwo do Maryi.

O Maryjo Panno, wzorze czystości błagamy cię wstawiaj się za nami u swego Syna ilekroć ogarnie nas pokusa sprzeniewierzenia się tej świętej cnocie czystości. Ty widzisz Maryjo, jak daleko jesteśmy od tej nieskazitelnej czystości myśli i serca, którą Święty Paweł od Krzyża był tak wspaniale obdarzony. Spraw Panno nad Pannami i nasza najlepsza Matko, aby był on nam zawsze ucieczką i obroną przeciw pokusom tego świata, który jakże często pociąga nas do występków przeciw cnocie czystości.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, o którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień siódmy (16.X.)
Miłość świętego Pawła od Krzyża ku bliźniemu.


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

Święty Paweł widział w każdym człowieku żywy obraz Boga i kochał każdego czułą miłością. Pouczony przez Jakuba Apostoła iż: " jest martwa wiara bez uczynków" (Jk. 2,26) Paweł na wzór ukochanego Zbawiciela spieszył z pomocą wszędzie tam gdzie tylko dostrzegł taką potrzebę. Wypełniał dokładnie to wszystko do czego każdy chrześcijanin jest zobowiązany przez Chrystusa i Jego Kościół. Głodnych więc karmił, spragnionym dawał pić, bezdomnym dawał dach nad głową, umierających wspierał na drogę do wieczności, chorym udzielał pomocy. Jak najdokładniej wprowadzał w czyn najważniejsze i nowe przykazanie: "Po tym wszyscy poznają żeście uczniami moimi, jeżeli się będziecie wzajemnie miłowali". (J.13.34-35)

Jako pierwszy skutek tej gorącej miłości bliźniego św. Paweł z wielką żarliwością zabiegał o zbawienie dusz. Rzec o nim można, że był prawdziwym miłośnikiem wszystkich, którzy błądzą po stromych drogach grzechu, co objawiało się w jego poświeceniu dla nawracania ich na drogę łaski. Często zwoływał wszystkich do siebie głosząc im nauki, pisząc do nich serdeczne listy i wciąż gorąco modlił się za nich do miłosiernego Boga o wielką łaskę i zmiłowanie. Wszystkich błądzących przyjmował zawsze z wielką życzliwością i wyrozumiałością. Gdy jednak oni ociągali się z nawróceniem i okazywali się zatwardziałymi grzesznikami, starał się łzami bardziej niż napomnieniami i strofowaniem przezwyciężyć ich opór.

Ta gorliwość o nawrócenie wszystkich grzeszników była błogosławionym ogniem, w którym życie świętego Pawła spalało się każdego dnia aż do całkowitego wyniszczenia. Widział i cierpiał z tego powodu, jak wiele dusz, które z własnej woli pozbawiają się owoców Męki Chrystusa. Dlatego razem ze świetnym Pawłem Apostołem mówił do nich: "Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich" (Rz. 9,1-3). Pilnie i wytrwale głosił pokutę i odważnie znosił wszelkie utrapienia dla zbawienia grzeszników. Ponosił wielkie ofiary z heroizmem żywej miłości, która jest zawsze gotowa do wszelkiego poświęcenia.

Jezu Ukrzyżowany Zbawicielu, daj również i nam serce czułe na potrzeby naszych braci i spraw abyśmy widząc w nich Ciebie samego, któryś stał się ubogim dla naszego zbawienia, świadczyli im wszelkie dobro z miłością i łagodnością.

Daj nam Panie, gorliwość dla nawracania grzeszników. Niech nieustannie w naszych modlitwach błagamy Twoje nieskończone Miłosierdzie o łaskę i pomoc dla nich.

Nie pozwól nigdy Jezu, aby z naszej winy i przez nasze zaniedbania odszedł od ciebie choćby jeden człowiek, którego Ty odkupiłeś ceną Męki Twojej.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień ósmy (17.X.)
Miłość świętego Pawła od Krzyża do Boga.


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

Święty Paweł od Krzyża pokochał Boga od chwili poznania Go o miłość ta tak opanowała go, że nie dopuścił, aby nawet na chwilę opuściła go świadomość obecności Bożej oraz wewnętrzne skupienie. Można było powiedzieć o nim, że od chwili swego całkowitego oddania Bogu, modlił się całymi dniami. Przez nieustanne rozważanie Męki Jezusa doświadczał jak dobry jest Bóg, znajdował w Nim swój odpoczynek, swój skarb "ukryty na roli", dla którego warto sprzedać wszystko co się posiada, aby go posiąść (por. Mt. 13, 44-46)

Miłując Boga ponad wszystko przeszedł on przez wszystkie stopnie kontemplacji, dostępując łaski mistycznych zaślubin duszy ze swym boskim Oblubieńcem. W tym tak wzniosłym i szczęśliwym dla niego stanie usychał z miłości:, blady i wycieńczony nieustannymi umartwieniami padał zemdlony, a kiedy indziej oblicze jego płonęło tak jasnym światłem, że trudno było na niego patrzeć. Cały przemieniony w Bogu przez miłość jak święty Paweł Apostoł nie mógł już dłużej znosić więzów ciała i pragnął być od nich uwolniony, aby być już ustawicznie zjednoczony ze swoim Najwyższym Dobrem.

Dla zapalenia swego serca tak żarliwą miłością Boga, Paweł nieustannie rozważał Mękę Chrystusa, która była wyryta w jego sercu. W niej skupiał wszystkie myśli i uczucia swoje, dla niej dobrowolnie znosił cierpienia, aby stać się uczestnikiem chwały swego Zbawiciela.

O Jezu najsłodszy, jakże często my różnimy się od świętego Pawła, gdyż ponad miłość ku Tobie przedkładamy wiele innych spraw.

Zapal Panie serca nasze, abyśmy mogli Cię miłować jak najdoskonalej, stań się dla nas jedynym Dobrem, dla którego warto p[oświecić wszystko.

Daj Panie, aby pamięć Twojej Męki była wyryta w sercach naszych, abyśmy przez nieustanne jej rozważanie także i mogli cieszyć się kiedyś przebywaniem z Tobą.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Dzień dziewiąty (18.X.)
Śmierć Świętego Pawła od Krzyża.


Antyfona

Mąż boleści zgromadził żołnierzy Chrystusowych pod sztandarem Krzyża, nauczał ich chodzić z Bogiem i walczyć z odwiecznym wężem - szatanem, głosić narodom Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rozważanie

W dziewiątym dniu nowenny do Świętego Pawła od Krzyża rozważamy ostatnie chwile jego życia i chwalebną jego śmierć.

Święty Paweł od Krzyża po wielu doświadczeniach wewnętrznych poznał, w stopniu najdoskonalszym jaki można tu na ziemi osiągnąć, jak dusze szczęśliwe oglądają Boga a kochając Go największą miłością w Niego samego się przeistaczają. Uważał wszystkie rzeczy ziemskie za Malo ważne i godne pogardy, tak iż całe życie jego było jednym wielkim umartwieniem, płonął więc pragnieniem śmierci, aby jak najrychlej zjednoczyć się z Chrystusem Ukrzyżowanym, mistrzem i doznać uczucia niekończącej się prawdziwej szczęśliwości.

Śmierć Świętego Pawła od Krzyża była wiernym odbiciem jego życia. Pragnął on wyzwolenia z więzów cielesnych po to jedynie, aby wznieść się do nieba. Dlatego też z obliczem pogodnym i spokojnym okazywał najdelikatniejsze uczucia, przygotowywał się do ostatecznej rozłąki, mając przy tym serce zawsze spokojne, zapalone miłością i całkowicie zatopione w bogu.

Gdy stanął więc u kresu swego ziemskiego życia, bogaty w zasługi, odszedł z weselem i radością z tego świata do niebieskiej Ojczyzny, do Domu Ojca.

O, najlepszy Panie, zlej na nas światło Twoje, abyśmy poznali jak marne są radości tego świata i wznieć w nas pragnienie wiecznych radości w niebie.

Daj, abyśmy tu na ziemi tak żyli, aby po śmierci radować się wiecznym przebywaniem z tobą w niebie.

Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył świętego Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie na ziemi rozważając Twoją Mękę mogli jej owoc osiągnąć w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...

K: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©