Obrazek prymicyjny ojca Bernarda
J.X.P.

Miłosierdzie Pańskie na wieki śpiewać będę (Ps. 88)

P A M I Ą T K A Mszy św. Prymicyjnej którą odprawił O. Bernard Kryszkiewicz

Pasjonista w kościele paraf. W Mławie dnia 18 maja 1939 r.

Eucharystyczne Serce Jezusa, serca kapłańskiego wzorze, zmiłuj się nad nami!

(300 dni odpustu)

J.X.P.

Powołanie kapłana! O Jezu, z jakąż miłością piastowałabym Cię na mych rękach,
kiedy na głos mój zstępowałbyś z nieba! (Św. Teresa od Dz. Jezus)
PAMIĄTKA mojej pierwszej Mszy św. O. Bernard od Matki Pięknej Miłości

(ZYGMUNT KRYSZKIEWICZ) Pasjonista
Rzym, Bazylika ŚŚ. Jana i Pawła 3- VII- 1938

Aby wszyscy byli jedno jak ty, Ojcze, we mnie a ja w tobie, aby i oni w nas byli
jedno (Jan 17,21). o Jezu, niechaj będę jednością z tobą najpierw ja sam,
jednością kochania wielkiego i cichego, a potem niechaj prowadzę do tej
jedności miliony serc, jakich czeka odemnie serce Twe Boskie.
O Marjo, Dziewico – Kapłanie, Ty nieporównany ideale każdego serca
kapłańskiego, uczyń serce moje Matko, według serca Twego.Powrót do galerii zdjęć

Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©