Litania do Matki Pięknej Miłości

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Matko Boża - módl się za nami
Matko Pięknej Miłości -
Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej -
Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie -
Matko miłości współbolejącej na Golgocie -
Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku -
Matko miłości zapatrzonej w Boga -
Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom -
Matko miłości przobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego -
Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności -
W wypełnieniu natchnień Bożych - pomóż nam Matko Pięknej Miłości
W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża -
W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia -
W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści -
W dostrzeganiu cierpień innych ludzi -
Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem - prosimy Cię Matko Pięknej Miłości
Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną -
Abyś nas, uświęconych krzyżem doprowadziła do chwały nieba -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.
Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako matkę Pięknej Miłości, spraw, prosimy, abyśmy za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich Świętych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

S. J. Stabińska OSB ap
z książki: H. Zapotoczny, Sanktuarium Matki Pięknej Miłości, 2001


Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©